Փոփոփոխություն կատարվեց զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի տրամադրման կարգում