Խորհրդարանը շարունակում է հերթական նիստի աշխատանքները։