Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը փռից, սպանդանոցներից մթերքը խանութներ հասցնող վարորդներից, մեքենան մաքուր պահելուց բացի, պահանջում է համապատասխան կահավորում: Վերջնաժամկետը սեպտեմբերն է: