Ինձ հերթով բռնաբարում էին, ամուսինս ուժասպառ գոռում էր... 

Ինձ հերթով բռնաբարում էին, ամուսինս ուժասպառ գոռում էր...

Ինձ հերթով բռնաբարում էին, ամուսինս ուժասպառ գոռում էր... 

Ինձ հերթով բռնաբարում էին, ամուսինս ուժասպառ գոռում էր...