Ինչու՞ ավարտվեց Մկոյի ու Հայկոյի կարգին ընկերությունը