Natural Reverb նախագծի հիմքում ընկած է ճարտարապետական որևէ կառույցում ձայնի <վիբրացիայի> բնական արձագանքի տատանումը։

Նկարահանումը կատարվում է մեկ կադրով, ձայնը գրվում է տեղում՝ առանց համակարգչային միջամտության։ նույնիսկ լսվում են փողոցով անցող մեքենաների աղմուկն ու հարևանությամբ շինարարության ձայները։