Արթուր Եղիազարյանը հուզվում է խոսելով մարտում զոհված ընկերների մասին