Կարծում ենք, որ այսպիսի առաջարկությունը մերժելը պարզապես մեղք կլիներ: