Երևանի քաղաքագլուխ՝ Մ. Մուսինյան

Վարչության անդամներ՝ Ա. Աստվածատրյան, Ա. Շարաֆյան

23 հուլիսի, 1920 թվական

ՍԱԿԱԳԻՆ ԿԱՌՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Քաղաքում, ինչպես նաև մինչև երկաթուղու նոր կայարան – 200 ռուբլի

Մինչև Նորքի կամուրջ – 300 ռուբլի

Մինչև գերեզմանատները – 400 ռուբլի

Նորք – 600 ռուբլի

Նորք գնալ և վերադառնալը կես ժամ սպասելով՝ 1000 ռուբլի

Կոնդ – 300 ռուբլի

Քաղաքից երկաթուղու հին կայարան և հակառակը՝ 500 ռուբլի

Երկաթուղու հին կայարանը և վերադառնալը 15 րոպես սպասելով՝ 800 ռուբլի

Ժամը կառքով ման գալը՝ 600 ռուբլի

Ժամը կառքով զբոսնելը՝ 1000 ռուբլի

Գիշերը ժամը 12-ից հետո մինչև առավոտյան ժամը 7-ը՝ սակագինը կրկնակի

Սակագնից բարձր պահանջողների կամ զբաղված լինելու պատրվակով կառքը չտրամադրողի մասին բողոքել քաղաքային վարչության կոմիսար Թևոսյանին և կամ արտակարգ դատարանին՝ պատասխանատվության ենթարկելու համար:

Յառաջ, ՀՅԴ, թիւ 158, չորեքշաբթի, 28 յուլիս, 1920թ

—-

1920 թվականի ամռանը ռուբլու գնողունակության մասին գաղափար կազմելու համար նշենք, որ Յառաջ թերթի մեկ համարի արժեքը 25 ռուբլի է – ԱՆԻ

Լուսանկարում՝ Երևանը 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներին, Աստաֆյան՝ այսօր Աբովյան փողոցը

Նյութի աղբյուրը՝ aniarc.am