Կառավարության այսօրվա նիստի որոշման նախագծում ասվում է. «Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. 2018 թվականի հոկտեմբերի 11-ի և 12-ի աշխատանքային օրերը տեղափոխել համապատասխանաբար 2018 թվականի հոկտեմբերի 20-ը և 27-ը` շաբաթ օրերը: 2. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող oրվանից»: