Բազմազավակ ընտանիքին ժամանակ է տրված բնակարանն ազատելու համար