Թովուզի շրջանի ազրբաջանցիները խուճապահար հեռանում են իրենց գյուղերից Սեւ Սարի դիրքերը հայ զինվորների վերահսկողության տակ անցնելուց հետո։ Լուսանկարները ազրբաջանական կայքերից։