Հայկական շրջանէն դիտուած Պէյրութի պայթումը

Աղբյուր՝ https://www.facebook.com/vartan.khachadourian/videos/3455146104519641