Ուսումնական տարին մեկնարկել է, բայց քարաբերդցի 120 աշակերտ դպրոց չի գնում: 4 ամիս առաջ փլուզված տանիքը դեռ չի նորոգվել: