Նիկոլ Փաշինյանը «Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» oրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին որոշում է ստորագրել.«Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի

8-ի N 541-Ն որոշման 1-ին կետի`

Հաստատել «Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2020 թվականի հունիսի 25-ի ՀՕ-340-Ն

օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը` համաձայն հավելվածի»,-ասված է որոշման մեջ: