«Ադրբեջանի սահմանամերձ բնակավայրերում անջատվեց ինտերնետ կապը, ինչպես նաև բջջային կապը»։