18 տարեկանների արյունը դեռ չի սառել, դուք եկել աթո՞ռ եք ուզում. Այդ ստորագրությանը ես համաձայն եմ՝ հանուն մյուս կենդանի մնացածների