Միջէթնիկ հակամարտությունների փորձագետ Նաիրի Հոխիկյանը 1921թ․ մարտի 16-ին կնքված Մոսկվայի պայմանագրի 100-ամյակին ներկայացրել է այդ և Կարսի պայմանագրերի մասին ամբողջ ճշմարտությունը: