Կառավարությունն իր այսօրվա՝ սեպտեմբերի 16-ի նիստում «Եռաբլուրի» շիրմաքարերի գնման պայմանագրում փոփոխություններ անելու թույլտվություն տվեց:

Որոշման հիմնավորման մեջ ասվում է, որ նրա ընդունումը պայմանավորված է «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնում հուղարկավորված զինծառայողների հարազատների կողմից նախապես ընտրված շիրմաքարերի տվյալ տեսակն այլ տեսակով փոխարինելու պահանջով, որի արդյունքում առաջացել է պայմանագրով նախատեսված թվով 6 տեսակի շիրմաքարերի ընդհանուր քանակները փոփոխելու, շիրմաքարերի լրակազմում ընդգրկված բաղադրիչներն այլ բաղադրիչներով փոխարինելու, ինչպես նաև լրակազմերը նոր բաղադրիչներով լրացնելու անհրաժեշտություն:


«ՀՀ պաշտպանության նախարարության և «ԼԻԲՐԱ-Ս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի կնքված N ՀՄԱԱՊՁԲ-21-10/8-1 պայմանագրով նախատեսվել է ձեռք բերել թվով 6 տեսակի շիրմաքարեր` յուրաքանչյուր տեսակի համար սահմանելով ձեռքբերման համապատասխան քանակ: Պայմանագրով սահմանված քանակների համար հիմք են հանդիսացել ցուցադրված նմուշների հիման վրա զոհվածների հարազատների կողմից կատարված ընտրության արդյունքները, սակայն շիրմաքարերի տեղադրման ընթացքում մի շարք հարազատներ փոխել են իրենց ընտրությունը և դիմելով ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, խնդրել են փոխել շիրմաքարի տեսակն այլ տեսակի շիրմաքարերով (որոշ հարազատների կողմից դեռևս վերջնական հստակեցված չէ):

Բացի այդ, որոշ տեսակի շիրմաքարերի դեպքում հարազատները խնդրում են լրակազմերը համալրել լրացուցիչ բաղադրիչներով, իսկ որոշ դեպքում էլ հրաժարվում են որևէ բաղադրիչից (օրինակ` տապանաքարից): Կան նաև դեպքեր, որ շիրմաքարերը կառուցվել կամ ձևափոխվել են հարազատների կողմից և (կամ) պահանջով և որոշակիորեն տարբերվում են պայմանագրի պայմաններից, հետևաբար առաջանում է նաև այդ շիրմաքարերի ընդունման և ֆինասավորման հետ կապված որոշակի խնդիրներ:

Արդյունքում նախատեսվում է պայմանագրով նախատեսված 425 սպիտակ քարի փոխարեն տեղադրել մոտ 335 սպիտակ քար (մոտ 25 % նվազում)` համալրելով դրանց լրակազմը նոր բաղադրիչներով, 200 սև քարի փոխարեն տեղադրել մոտ 260 քար (մոտ 30 % աճ), 40 սև շրջանակով քարի փոխարեն մոտ 20 սև շրջանակով քար (մոտ 50 % նվազում) և 100 փամբակե քարի փոխարեն մոտ 150 փամբակե քար (մոտ 50 % աճ)»,-ասվում է փաստաթղթի հիմնավորման մեջ: