Նավթը հանդիսանում է ոչ միայն էներգիայի աղբյուր, այլև կարող է կիրառվել որպես բուժիչ միջոց: Նավթալան անունը կրող հանգստավայրը, որը գտնվում է Ադրբեջանում, առաջարկում է նման ծառայություններ: