Դիտելով այս լքված առեղծվածային օբյեկտները՝ կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ աշխարհը առանց մարդկանց։