«Հակակշիռների համակարգ» ֆեյսբուքյան էջի հրապարակումը. «Եթե դուք այս վանքերի տեղը, որոնցով լիքն է մեր երկիրը, բերդեր շինեիք, եթե դուք սուրբ խաչի և անոթների փոխարեն, որ սպառեցին ձեր հարստությունը, զենքեր գնեիք, եթե դուք այն անուշահոտությանց տեղ, որ խնկվում են մեր տաճարներում, վառոդ ծխեիք, այժմ մեր երկիրը բախտավոր կլիներ: Մեր երկիրը չէին քանդի, մեր որդիքը չէին կոտորի և մեր կանանց չէին հափշտակի… Վանքերից ծագեց մեր երկրի կործանումը, նրա՜նք խլեցին մեր սիրտը և քաջությունը, նրա՜նք ձգեցին մեզ ստրկության մեջ, սկսած այն օրից, երբ Տրդատը թողեց իր սուրը և թագը, վերցրեց խաչը և մտավ Մանիա այրը` ճգնելու…»:

Քաղաքացու կարծիքով Եկեղեցին մեծ դեր ունի Հայ ժողովրդի կյանքում, սակայն այս ժամանակաշրջանում Եկեղեցաշինության ամբողջ գումարները պետք է ուղղվի բանակաշինությանը հենց միայն նրա համար, որպեսզի պահպանենք արդեն կառուցվածները: