Ամերիկյան բանակի համազգեստի 240 տարվա փոփոխությունը 2 րոպեում: