43 ուսումնասիրությունից 42-ում խախտում է հայտնաբերվել