Սիրիահայերն իրենց օտար են զգում իրենց իսկ հայրենիքում...