Այս կատարումը դիտելուց հոտ անհնար է չսիրահարվել բալետային արվեստին: