Ինչպես զբոսաշրջիկները փորձեցին օգնել ափ դուրս եկած կենդանուն: