Աշխարհի ամենահաճելի աշխատանքները, որոնց մասին կարելի է միայն երազել: