5 նախապատմական արարածներ, ովքեր ապրում են մինչ օրս։