Ապագայում բեռնատարները հավանաբար հենց այսպիսին կլինեն: