Գերհնարավորություններ, որոնցով օժտված է ցանկացած մարդ: