Վայրկեաններ առաջ Պէյրութի մէջ մեծ պայթում մը եղաւ..
Տեսանիւթը մեր աշխատավայրի շրջանն է, մեր հաստատութիւնը նոյնպէս ցնցումի պատճառով վնասներ ունեցաւ...

Զոհերու մասին տակաւին տեղեկութիւններ չկան, պատճառը նոյնպէս անյայտ է...
Նկարահանումը իմն է։

Աղբյուր՝ https://www.facebook.com/vartan.khachadourian/videos/3455043307863254