Արշակունյաց փողոցը փակ է 

 

 

https://t.me/RadarARM/26583