Նախագահ Արմեն Սարգսյանը թենիս է խաղում ուսանողների հետ