«ՀՀ փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում այսուհետ կիրականացվի իր տեսակի մեջ եզակի հետազոտություն՝ մարդու օրգանիզմում գոյացող երիկամային և լեղապարկային քարերի փորձաքննություն:

ՊՈԱԿ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է. «Հայաստանի Հանրապետության Փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Նյութագիտական, հրդեհատեխնիկական և էլեկտրատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնում այսուհետ կիրականացվի ոչ միայն թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի, միներալների, հանքային ապարների փորձաքննություն, այլ նաև բացառիկ հետազոտություն. մարդու օրգանիզմում՝ երիկամում և լեղապարկում գոյացող քարերի հետազոտություններ, մասնավորապես դրանց էլեմենտային բաղադրության, որակական և քանակական կազմի որոշում, անօրգանական և օրգանական զանգվածային մասի, դրա բնույթի և տեսակի մանրակրկիտ պարզում, տալով հիմնավոր և ճշգրիտ եզրակացություն։