Երուսաղեմի եբրայական համալսարանի նոր ուսումնասիրությունը բացահայտում է հիշողության դերը մարդկային գիտակցության ձևավորման գործում՝ նկատելի շեղում նախորդ աշխատանքից, որը համեմատում էր նյարդային հիշողությունը համակարգչային տվյալների հետ: Սա կնշանակի, որ գիտակցությունը բնականաբար առաջանում է հիշողության էվոլյուցիայից կենսաքիմիական իմաստով:

«Գլոբալ նեյրոնային ցանցի» (GNW) վարկածը առաջ է քաշվել որպես գիտակցության կենտրոնական սկզբունք… մենք նախկինում նկարագրել ենք նյարդային հիշողության եռակողմ մեխանիզմ, որում նեյրոնները կոդավորում են ճանաչողական տեղեկատվությունը շրջակա արտաբջջային մատրիցում (nECM)՝ օգտագործելով մետաղը։ կատիոններ և նյարդային հաղորդիչներ՝ հուզական վիճակները կոդավորելու համար»,- ասում են գիտնականներն իրենց ուսումնասիրության մեջ, որի արդյունքները հրապարակվել են International Journal of Psychiatric Research-ում։ «Մենք առաջարկում ենք միավորել GNW վարկածը հուզական հիշողության եռակողմ մեխանիզմի հետ՝ նկարագրելու համար, թե ինչպես է ուղեղը հասնում հիշողության և հույզերի մտավոր վիճակներին՝ գիտակցությունը զգալու համար»:

 

Այս երկու նյարդակենսաբանական տեսությունների «միաձուլումը»՝ Գլոբալ նյարդային ցանցը և եռակողմ հիշողության մեխանիզմը, կազմում են նոր պարադիգմայի հիմքը: Հետազոտողները ասում են, որ այս միասնական տեսությունը մեծապես հիմնված է մարդու ուղեղում հայտնաբերված մետաղի կենսաքիմիական կատիոնների վրա:


«Մենք պարզեցինք, որ որոշակի մետաղներ, որոնք կապվում են մատրիցայում, կարող են փոխել դրա կառուցվածքը՝ ձևավորելով համալիրներ, որոնք ծառայում են որպես հիմնարար հիշողության միավորներ:

Այս մետաղական կոմպլեքսները նյարդային հաղորդիչների հետ փոխազդելու հատկություն ունեն, ինչը հանգեցնում է հուզական հիշողության միավորների ձևավորմանը»,- նշում են գիտնականները։

Հենց «արտաբջջային մատրիցայում» էմոցիոնալ վիճակների կոդավորման այս գործընթացն է տարբերվում տիպիկ «տեղեկատվության տեսության» գաղափարից, որն ընկած է համակարգչային տեղեկատվության մշակման հիմքում: Հիշողության այս բլոկները՝ միավորված ուղեղի կառուցվածքային միավորներով, խորություն և իմաստ են հաղորդում մարդու գիտակցված փորձին