Հալեպի Ս. Քառասնից Մանկանց Մայր տաճարը նախկինում և հիմա: