Երևանի Աջափնյակ թաղամասը 1970 թվականին (այն օրերին կոչում էին Չերյոմուշկի):