Կաթողիկոսը խուսափել է պատասխանել բիզնեսի վերաբերյալ հարցին: