Այսպիսի բան միայն հայ վաճառականների մտքով կանցներ։