Այդ շենքը որպես կառույց իրեն սպառել էր և նախատեսվում է կառուցել հյուրանոց