Հին Երևանի «Ֆրանսիա» հյուրանոցը... Մի դրվագ Հին Երևանից. 20-րդ դարասկզբին տպագրված փոստային բացիկը պատկերում է Երևանի Աստաֆյան (ներկայումս Աբովյան) փողոցում գտնվող «Ֆրանսիա» հյուրանոցը: Ուշագրավ է հյուրանոցի երկրորդ հարկի դասական երևանյան պատշգամբը:

 Ֆեյսբուք՝ Ռուբեն Շուխյան