Ինչպիսի վիճակում է գտնվում Կենտրոնով անցնող Գետառը։