Գետերի ջրի նվազումը առաջացնում է մեծ խնդիրներ, սակայն Մեքսիկայում տեղի է ունեցել հակառակը:

CNN-ը հաղորդվում է, որ Մեքսիկայի «Grifali» գետի ջրի նվազման արդյունքում հայտնվել է 16-րդ դարին պատկանող մի եկեղեցու ավերակ։